De speksteenkachel en het milieu

Iedere generatie zou als taak moeten hebben om de aarde als een betere plaats achter te laten voor volgende generaties. Tot nu toe heeft de mensheid dat er niet altijd even goed afgebracht.
Bezitters van een speksteenkachel kunnen daar op hun manier een (spek)steentje aan bijdragen.
Om de milieuprestaties van speksteenkachels te beoordelen, zijn verschillende aspecten van belang.

Hout als brandstof

Aardolie,  steenkool en aardgas zijn de meeste gebruikte  brandstoffen.  Ze worden  fossiele brandstoffen genoemd, omdat ze gedurende miljoenen jaren  in de aardkorst zijn gevormd uit plantenresten. De voorraden van deze brandstoffen zijn eindig, al kan niemand precies zeggen wanneer het op zal zijn. Uit het feit dat sommige grote oliemaatschappijen zich nu ook gaan bezighouden met andere energiebronnen, zoals bijvoorbeeld waterstof, valt toch op te maken dat ook zij zich zorgen maken over de toekomst van hun huidige bron van inkomsten.

Hout als brandstof is CO2 -neutraal. De hoeveelheid CO2 die bij de verbranding van hout wordt uitgestoten, is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de boom tijdens zijn groei uit de lucht heeft opgenomen. Als de boom niet tot brandhout was verwerkt, maar gewoon in het bos was vergaan, zou exact dezelfde hoeveelheid CO2 weer aan de lucht zijn afgegeven als bij verbranding. Bij fossiele brandstoffen is het een heel ander verhaal. De planten waaruit olie, gas en steenkool zijn gevormd, hebben lang geleden, gedurende miljoenen jaren, CO2 uit de lucht opgenomen. Deze enorme hoeveelheden vastgelegde CO2 worden nu door de mensheid in slechts een paar honderd jaar weer de lucht in gejaagd. Op zich is CO2 een normaal en belangrijk bestanddeel van de lucht, maar door de grote toename hiervan, is het één van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect en daarmee de opwarming van de aarde.

Verbrandingstechniek

Hout is dus een verantwoorde en duurzame bron van energie. Het is uiteraard wel de kunst om die energie ook op een verantwoorde manier uit het hout te winnen. Hierbij is het eerst van belang om het hout zo efficiënt mogelijk te verbranden en vervolgens moet de vrijgekomen energie niet in de schoorsteen verdwijnen, maar aan het vertrek worden afgegeven.
De Tulikivi kachels beschikken over een geavanceerd verbrandingssysteem. Dankzij de constructie van de verbrandingsruimte en de efficiënte toevoer van verbrandingslucht, worden zeer hoge verbrandingstemperaturen bereikt. Hierdoor ontstaat een schone verbranding en blijft er weinig as over. Tulikivikachels branden gedurende een beperkte tijd op volle kracht en daardoor met het hoogste rendement. De rest van de tijd hoeven deze kachels niet te branden. Metalen houtkachels daarentegen moeten de hele tijd doorbranden. Men knijpt de luchttoevoer bij deze kachels vaak af om de warmte te temperen. Een kachel die te weinig lucht krijgt, presteert minder goed door de minder volledige verbranding die dan ontstaat.

Bij veel metalen houtkachels, en zeker bij open haarden, gaat een groot deel van de energie die vrijkomt uit het hout, verloren via het rookkanaal. De hete rookgassen gaan via een korte weg naar het rookkanaal. De speksteenkachels van Tulikivi beschikken overlange kanalen, waar de rook door circuleert, voordat het de schoorsteen bereikt. Dankzij de unieke eigenschappen van speksteen wordt de energie uit de rookgassen opgenomen in de massa van de kachel. De schoorsteenverliezen tijdens het stoken zijn dan ook minimaal. Na 1 à 2 uur, als het brandproces is afgelopen, gaan de kleppen van de kachel dicht en zijn er helemaal geen schoorsteenverliezen meer. De in de speksteen opgeslagen warmte wordt gedurende vele uren gelijkmatig aan de kamer afgegeven.
Dankzij deze unieke eigenschappen voldoen Tulikivi speksteenkachels ruimschoots aan alle in verschillende landen gestelde normen voor houtkachels.

Stralingswarmte

Dankzij de stralingswarmte van speksteenkachels, zijn de energieverliezen ook minder. Bij convectiewarmte (warme lucht) van bijvoorbeeld de CV, gaat veel warmte verloren via kieren, opengaande deuren en door  de noodzakelijke ventilatie. Bij stralingswarmte wordt de lucht minder opgewarmd en wordt de warmte gebufferd in de massa van de kachel en omringende muren. Ventilatieverliezen zijn daardoor veel kleiner.

Duurzaamheid

Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een product, moet de gehele levenscyclus van dat produkt,vanaf de grondstofwinning tot aan de verwerking van het afval aan het einde van de levencyclus, bekeken worden.
Speksteen is een natuurprodukt. Het is een vrij zachte steensoort die met relatief weinig energie gewonnen en bewerkt kan worden. De speksteenvoorraden van Tulikivi bevinden zich aan het aardoppervlak. Als een groeve leeg is, kan de natuur zich op die plaats normaal herstellen en zal zich er opnieuw bos ontwikkelen. Bij de speksteenwinning worden geen schadelijke stoffen gebruikt en blijft er geen schadelijk afval achter.
Tulikvi kachels hebben een lange levensduur. Ze kunnen een mensenleven lang mee. In Finland staan speksteenkachels van meer dan 100 jaar oud.
Speksteen is een waardevol materiaal, dat zich ook laat hergebruiken.

 

Speksteengroeve van Tulikivi in Finland

Service van Speksteenkachels.nl

Bij u thuis geleverd en vakkundig gemonteerd!
Neem contact op voor de mogelijkheden.

06 - 29 03 52 26
Speksteenkachels.nl auto